Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 29 2012

karolaaaa
Reposted fromkanusia kanusia viaMerari Merari
karolaaaa
Reposted fromzaburz zaburz viaMerari Merari
karolaaaa
5108 f7a4 390
Moustache Cat.
Reposted fromChulooo Chulooo viaMerari Merari

Why are all these bedrooms on Tumblr so epic and awesome?

Meanwhile, in my room..

Reposted fromcompozz compozz viaMerari Merari
karolaaaa
3168 417c 390
Plastic Spoon Chandelier. Eat your heart out IKEA!
Reposted fromdigitalalias digitalalias viaMerari Merari
karolaaaa
4640 1266
Reposted fromhairinmy hairinmy viaMerari Merari
karolaaaa
1647 b771 390
Reposted fromdenian denian viaMerari Merari
karolaaaa
0795 5c85 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaMerari Merari
karolaaaa
karolaaaa
1172 8597 390
Reposted fromlip lip viamarydom- marydom-
karolaaaa
8595 16b9 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamarydom- marydom-
karolaaaa
" Kiedy ma się dwadzieścia lat, to klęska jest jeszcze przygodą. "
— Hłasko
Reposted fromzabije zabije viamarydom- marydom-
karolaaaa
Uśmiechaj się.
Wydaj wszystkie oszczędności na coś, o czym od zawsze marzyłeś.
Poznaj kogoś przypadkowego.
Odważ się powiedzieć, że kochasz.
Zmień w swoim życiu coś, czego nie lubisz.
Zrób coś dla siebie.
Niczego nie żałuj.
Całuj się w deszczu.
Nie bój się marzyć.
Rób to, co kochasz.
Objedz się żelkami tak, żeby rozbolał brzuch.
Upij się tanim winem.
Wejdź na drzewo.

"Nie marnuj życia, na czas spędzony bez siebie"
Reposted frombialynotes bialynotes viamarydom- marydom-
karolaaaa
Kiedyś gadaliśmy godzinami o niczym, teraz trudno o 5 minut rozmowy
Reposted frommefir mefir viaarrives arrives

February 11 2012

karolaaaa
Reposted fromdenian denian viakama1110 kama1110
karolaaaa
9628 02f3 390
Reposted fromtashi tashi viakama1110 kama1110
karolaaaa
5885 91f6 390
Reposted fromdriada driada viakama1110 kama1110
karolaaaa
karolaaaa
0648 5997 390
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely viakama1110 kama1110
karolaaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl